Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ք. ԿԱՊԱՆ

ենթադրվում է, որ վանքի սեղանատունն է

Մանրամասն...
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ք. ԿԱՊԱՆ
Ժամանակը՝    -

Կիսավեր է

Մանրամասն...
Կառույցներ օժանդակ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՄԵՂՐԻ քաղաք

Մանրամասն...
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԱԼԴԱՐԱ գյուղ

Մանրամասն...
Շինություններ օժանդակ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ գյուղ

Մանրամասն...
Շինություն ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԾՎԱՆԻԿ գյուղ

ժայռափոր է,

Մանրամասն...
ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՎԱՂԱՏԻՆ գյուղ

կառ.Շահանդուխտ թագուհի

Մանրամասն...
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ, գ. Աճարկուտ

ընդարձակ է, կիսավեր

Մանրամասն...
ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ, գ. Աճարկուտ

ավերված են

Մանրամասն...