Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ՔԱՆԴԱԿ «ԿԱՇԵԳՈՐԾ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1965 թ.

Քանդակագործ` Ս. Բաղդասարյան

Մանրամասն...
ՔԱՆԴԱԿ «ՎԵՐԱԾՆՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1985 թ.

Քանդակագործ` Խ. Տեր-Հարությունյան

Մանրամասն...
ՔԱՆԴԱԿ «ՎԱՆԵՑԻ ԱՂՋԻԿԸ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1975 թ.

Քանդակագործ` Հ. Սիմոնյան

Մանրամասն...
ՔԱՆԴԱԿ «ՄԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Նոր Նորք վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1975 թ.

Քանդակագործ` Հ. Սիմոնյան

Մանրամասն...
ՔԱՆԴԱԿ «ԼԵՌՆԵՑԻՆԵՐԻ ՊԱՐԸ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1984 թ.

Քանդակագործ` Տ. Արզումանյան

Մանրամասն...
ՔԱՆԴԱԿ «ՋՐԱՎԱՃԱՌ ՊԱՏԱՆԻՆ» («ԵՐԵՎԱՆԻ ՍԱՌԸ ՋՈՒՐԸ») ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1970 թ.

Ճարտարապետ` Ս. Կնտեղցյան, Քանդակագործ` Հ. Բեջանյան

Մանրամասն...
ՄԱՔՍԻՄ ԳՈՐԿՈՒ ԴԻՄԱՔԱՆԴԱԿ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1967 թ.

Քանդակագործ՝ Հ. Գյուրջյան

Մանրամասն...
ՔԱՆԴԱԿ «ԱՐՈՒՍ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Աջափնյակ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1968 թ.

Քանդակագործ` Ա. Չաքմաքչյան

Մանրամասն...
ՔԱՆԴԱԿ «ԼՈՌԵՑԻ ՍԱՔՈ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Աջափնյակ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1986 թ.

Քանդակագործ` Ս. Բաղդասարյան

Մանրամասն...
ՔԱՆԴԱԿ «ԱՆՈՒՇ ԵՎ ՍԱՐՈ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Աջափնյակ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1973 թ.

Քանդակագործ` Լ. Թոքմաջյան

Մանրամասն...