Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ՔԱՂԱՔԻ ՄՈՒՏՔ. ԵՐԵՎԱՆԻ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան

Ճարտ.` Գ. Ղամբարյան

Մանրամասն...
ՔԱՂԱՔԻ ՄՈՒՏՔ. ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՐԱՎ-ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՄՈՒՏՔԸ («ՇԻՆԱՐԱՐ ԱՐԾԻՎ») ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան

Ճարտարապետ` Ռ. Իսրայելյան, Քանդակագործ` Ա. Հարությունյան

Մանրամասն...
ՔԱՂԱՔԻ ՄՈՒՏՔ. ՎԵԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ՄՈՒՏՔԸ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ - ՎԵԴԻ քաղաք
Ժամանակը՝    -

ճարտ.՝ Պ. Սեդրակյան

Մանրամասն...