Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ ՊՈՂՈՍԻ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - ք.Դիլիջան

Մանրամասն...
ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ Առաքել վարդապետի ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ, գ. Աճարկուտ

բեկորոտված

Մանրամասն...
ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ ֆիդայի Գրիգոր Տեր-Վարդանյանի ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ, գ. Այգեհովիտ

Մանրամասն...
ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ, գ. Այգեձոր

ցածրիկ է, քանդակազարդ, կոտրված

Մանրամասն...
ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ, գ. Այգեձոր

ուղղանկյունաձև է, քանդակազարդ

Մանրամասն...
ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ, գ. Այգեձոր

ուղղանկյունաձև է, քանդակազարդ

Մանրամասն...
ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ, գ. Այգեձոր

ուղղանկյունաձև է, քանդակազարդ

Մանրամասն...
ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ Գաբրիելի ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ, գ. Այգեձոր

ուղղանկյունաձև է, քանդակազարդ

Մանրամասն...
ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ Գրիգորի ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ, գ. Այգեձոր

օրորոցաձև է, քանդակազարդ

Մանրամասն...