Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
6.2.4.2.3 Տապանաքար ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ - ք. Աբովյան
Ժամանակը՝    1689 թ.

Մանրամասն...
6.2.4.1.3 Տապանաքար ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ - ք. Աբովյան
Ժամանակը՝    16-17 դդ.

Մանրամասն...
6.2.4.1.2 Տապանաքար ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ - ք. Աբովյան
Ժամանակը՝    1612 թ.

Մանրամասն...
ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՏԵՂԵՐ գյուղ
Ժամանակը՝    13 դ.

Մանրամասն...
ՏԱՊԱՆԱՔԱՐԵՐ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ գյուղ

պարսկական ?, տապանաքարերը պատկերաքանդակներով և արաբատառ արձանագրություններով են հիմք` լուս.`2006 թ., մուսուլմանական հւշարձանների ցուցակ

Մանրամասն...
Տապանաքար Խանտազարի ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԳԱՎԱՌ /Կամո/ քաղաք
Ժամանակը՝    1671 թ.

Մանրամասն...
ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    16-17 դդ.

ձիատապան, գլխամասը՝ կոտրված

Մանրամասն...
ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    16-17 դդ.

խոյատապան

Մանրամասն...
Տապանաքար Ջուղայեցի տիրացու Պետրոսի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1624 թ.

Մանրամասն...
Տապանաքար Պարոն Մարգարի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1583 թ.

Մանրամասն...