Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԵԿԵՂԵՑԻ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ գյուղ

ճակատները հարդարված են Հիսուս Քրիստոսի կյան-քը պատկերող բարձրաքանդակներով

Մանրամասն...
ՄԱՏՈՒՌ-ԴԱՄԲԱՐԱՆ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ՄԱՏՈՒՌ-ԴԱՄԲԱՐԱՆ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԲԱՐՁՐԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՐԱՆՑ ԱՆԱՊԱՏ (ՍՅՈՒՆՅԱՑ ՄԵԾ ԱՆԱՊԱՏ) ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՀԱԼԻՁՈՐ գյուղ (Գորիսի)
Ժամանակը՝    -

հիմնադրել են Սաղմոսավանքի Սարգիս եպիսկոպոսը և Կիրակոս քահանա Տրապիզոնցին. տուժել է 1658 թ.երկրաշարժի, այնուհետև` սողանքների հետևանքով

Մանրամասն...
ՎԱՆՔ <<ՉՈՐԵՔԴՌՆԻ>> (ՙՉՈՐԵՔԴՌՆԵ՚) ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԽԴՐԱՆՑ գյուղ
Ժամանակը՝    -

ունեցել է 3 եկեղեցի,

Մանրամասն...
ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԿՈՒՍԱՆԱՑ ԱՆԱՊԱՏ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՇԻՆՈՒՀԱՅՐ գյուղ

Մանրամասն...
ՎԱՆՔ <<ՊՈՂՈՍԻ>> ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - գյուղից 2 կմ ամ

Մանրամասն...
ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՏԱԹԵՎԻ ՄԵԾ ԱՆԱՊԱՏ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՏԱԹԵՎ գյուղ
Ժամանակը՝    -

հիմնադրել է Հակոբ Դ Ջուղայեցի կաթողիկոսը

Մանրամասն...