Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍԵԴՎՈՒ ՍԲ. ՆՇԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԿԱՃԱՃԿՈՒՏ գյուղ

ձորում

Մանրամասն...
ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀՆԵՎԱՆՔ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԿՈՒՐԹԱՆ գյուղ

լեզվակաձև հրվանդանի վրա

Մանրամասն...
ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՂՊԱՏ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ՀԱՂՊԱՏ գյուղ
Ժամանակը՝    -

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկ`1996թ.

Մանրամասն...
ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՆԱՀԱՏԱԿ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ՃՈՃԿԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԽՈՒՃԱՊ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ գյուղ

Մանրամասն...
ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԽՈՐԱԿԵՐՏ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ՋԻԼԻԶԱ գյուղ

Մանրամասն...
ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀՈՌՈՄԱՅՐԻ ՍԲ ՆՇԱՆ` ՍՏՈՐԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԱԽՈՒՄԲ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ՕՁՈՒՆ գյուղ

ավանդությունը վանքի հիմնա­դ­րումը վերագրում է հույն Վասիլ իշ­խանին (8 դ.)

Մանրամասն...
ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍԲ. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ - ՀՐԱԶԴԱՆ քաղաք
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...
ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԿԵՉԱՌԻՍ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ - ԾԱՂԿԱՁՈՐ քաղաք

Մանրամասն...