Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ <<Ավետում>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՄՈՒՂՆԻ գյուղ

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ <<Հովհաննես Ավետարանիչ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՄՈՒՂՆԻ գյուղ

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ <<Ղուկաս Ավետարանիչ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՄՈՒՂՆԻ գյուղ

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ <<Մատթեոս Ավետարանիչ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՄՈՒՂՆԻ գյուղ

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ <<Մարկոս Ավետարանիչ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՄՈՒՂՆԻ գյուղ

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ <<Քրիստոսի փառաբանումը>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՄՈՒՂՆԻ գյուղ

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐՆԵՐ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ - ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔ

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐՆԵՐ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ - ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔ

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐՆԵՐ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ - ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔ

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ - ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔ

Մանրամասն...