Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1982 թ.

Նկարիչ` Հ. Սիրավյան

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ «Պողոս Առաքյալը» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    18 դ.

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ «Հակոբ Հայրապետ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    18 դ.

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐԸ «Պետրոս Առաքյալը» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    18 դ.

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ «Ավետում» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն համայնք
Ժամանակը՝    18 դ.

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ «ս. Գրիգոր» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    18 դ.

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ «ս. Գևորգը ձիու վրա» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    18 դ.

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ «Խաչելություն» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    18 դ.

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ «Անհայտ Հայրապետ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    18 դ.

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ «Անհայտ Հայրապետ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    18 դ.

Մանրամասն...