Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Միաբանության շենք ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԱԽԹԱԼԱ գյուղ

տանիքը փլված

Մանրամասն...
ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
Միաբանության շենք ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՕՀԱՆԱՎԱՆ գյուղ
Ժամանակը՝    17 դ.

խիստ ավերված

Մանրամասն...
Միաբանության շենք ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՕՀԱՆԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
Միաբանության շենք ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՕՀԱՆԱՎԱՆ գյուղ
Ժամանակը՝    17-18 դդ

Մանրամասն...
ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԱՐԴՎԻ գյուղ
Ժամանակը՝    17 դ.

պահպանվել են մնացորդները

Մանրամասն...
ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԹԵՂՈՒՏ գյուղ

պահպանվել են հետքեր

Մանրամասն...
ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԿԱՃԱՃԿՈՒՏ գյուղ

Մանրամասն...
ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԿՈՒՐԹԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
Շենք միաբանության ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ - ՀԱՌԻՃ գյուղ
Ժամանակը՝    1850-1890 թթ

Մանրամասն...