Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ քաղաք

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԱՐԴՎԻ գյուղ
Ժամանակը՝    18 դ.

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԱՐԴՎԻ գյուղ
Ժամանակը՝    18-19 դդ.

պահպանվել է քարը

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԱՐԴՎԻ գյուղ
Ժամանակը՝    18-19 դդ

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԲԱԶՈՒՄ գյուղ

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ գյուղ

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԴՍԵՂ գյուղ

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԴՍԵՂ գյուղ

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԴՍԵՂ գյուղ

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԴՍԵՂ գյուղ

պահպանվել են պատերի ստորին շարքերը, մամլաքարն արձանագիր է, կառուց. է Գևորգ վարդապետը

Մանրամասն...