Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԱՐԴՎԻ գյուղ

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԲԱԶՈՒՄ գյուղ

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ գյուղ

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԴՍԵՂ գյուղ

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԴՍԵՂ գյուղ

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԴՍԵՂ գյուղ

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԴՍԵՂ գյուղ

պահպանվել են պատերի ստորին շարքերը, մամլաքարն արձանագիր է, կառուց. է Գևորգ վարդապետը

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԹԵՂՈՒՏ գյուղ

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԼՈՌԻ-ԲԵՐԴ գյուղ

պահպանվել է քարը

Մանրամասն...
ՁԻԹՀԱՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ՀԱՂՊԱՏ գյուղ

Մանրամասն...