Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ` ՄԻՔԱՅԵԼ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1965 թ.

Քանդակագործ` Ն. Նիկողոսյան, Ճարտարապետ` Ջ. Թորոսյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ` ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1975 թ.

Քանդակագործ` Ե. Քոչար, Ճարտարապետ` Ս. Քյուրքչյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ` ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՄԱՅԱԿՈՎՍԿՈՒ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1974 թ.

Քանդակագործ` Հ. ՄուրադյանՃարտարապետ` Ռ. Կզոյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ 30-ԱՄՅԱԿԻՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1950 թ.

Ճարտարապետ` Ա. Մինասյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ` «ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ ԿՐԱԿ» (ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԶՈՀՎԱԾ ՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1960 թ.

Կանգնեցված է Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման 40-ամյակի առթիվ, Ճարտարապետ` է. Սարապյան, Նկարիչ` Վ. Պոդպոմոգով

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ` ԼԵՈՆԻԴ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1995 թ.

Քանդակագործ` Լ. Թոքմաջյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ 20-ԱՄՅԱԿԻՆ (ԿԱՐՄԻՐ ԲԱՆԱԿԻ ՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻՆ) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1940 թ.

Ճարտ.` Փ. Մանուկյան, Հ. Դավթյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ` ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1973 թ.

Քանդակագործ` Օ. Բեջանյան, Ճարտարապետ` Ս. Կնտեղցյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ` «ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԵՐ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1967 թ.

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ՎԱԼԵՐԻ ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1966 թ.

Քանդակագործ` Ա. Սարգսյան

Մանրամասն...