Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Հուշարձան Գրիգոր Տաթևացու ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1967 թ.

Քանդակագործ` Ա. Գրիգորյան

Մանրամասն...
Հուշարձան Մովսես Խորենացու ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1964 թ.

Քանդակագործ` Ե. Վարդանյան

Մանրամասն...
Հուշարձան Մխիթար Գոշի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1967 թ.

Քանդակագործ` Ղ. Չուբարյան

Մանրամասն...
Հուշարձան Թորոս Ռոսլինի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1967 թ.

Քանդակագործ` Ա. Շահինյան

Մանրամասն...
Հուշարձան Գաբրիել Սունդուկյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1972 թ.

Քանդ.` Ա. Հարությունյան

Մանրամասն...
Հուշարձան` Մարգար Սեդրակյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1975 թ.

Քանդակագործ` Ա. Հովսեփյան

Մանրամասն...
Հուշարձան` Հակոբ Մեղապարտի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1987 թ.

Մանրամասն...
Հուշարձան «Բանվոր և կոլտնտեսական» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1956 թ.

Քանդակագործ` Ե. Քոչար

Մանրամասն...
Հուշարձան Հրաչյա Աճառյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1970 թ.

Քանդակագործ` Ռ. Եկմալյան, Հ. Հովհաննիսյան

Մանրամասն...
Հուշարձան` Եղիշե Չարենցի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1957 թ.

Քանդակագործ` Ղ. Չուբարյան

Մանրամասն...