Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ «ՎԱՀԱԳՆ ՎԻՇԱՊԱՔԱՂ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1964 թ.

Ճարտ.` Ռ. Իսրայելյան; Քանդ.` Ա. Հարությունյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ «ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Էրեբունի վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1959 թ.

Քանդակագործ` Ե. Քոչար, Ճարտարապետ` Մ. Մազմանյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԴԱՆԻԵԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1974 թ.

Քանդակագործ` Թ. Չորեքչյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ՍՏԵՓԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1970 թ.

Քանդակագործ` Ֆ. Սողոյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ` «ՀԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ՄԱԼԱԹԻԱ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1973 թ.

Ճարտարապետ` Ֆ. Զարգարյան

Մանրամասն...
Հուշարձան` Արամ Խաչատրյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1999 թ.

Քանդակագործ` Յու. Պետրոսյան, Ճարտարապետ` Ռ. Մարտիրոսյան

Մանրամասն...
Հուշարձան` Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1957 թ.

Քանդակագործ` Ղ. Չուբարյան, Ա. Սարգսյան, Ճարտարապետ` Ֆ. Դարբինյան

Մանրամասն...
Հուշարձան՝ Հովհաննես Թումանյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1957 թ.

Քանդակագործ` Ա. Սարգսյան, Ճարտարապետ` Գ. Աղաբաբյան

Մանրամասն...
Հուշարձան «Մուսա» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1963

Քանդակագործ` Ս. Բաղդասարյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ` ԼԵՈՅԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1972 թ.

Քանդակագործ` Հ. Մուրադյան, Ճարտարապետ` Շ. Ազատյան

Մանրամասն...