Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ` «ՏՈՐՔ ԱՆԳԵՂ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Նոր Նորք վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Քանդակագործ` Կ. Նուրիջանյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԳԱՅԻ (ՀԱՅԿ ԲԺՇԿՅԱՆՑ) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Նոր Նորք վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Ճարտ.` Ս. Գուրզադյան Քանդ.` Ս. Նազարյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԱԼ. ՍՊԵՆԴԻԱՐՅԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ «ՎԱՀԱԳՆ ՎԻՇԱՊԱՔԱՂ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան

Ճարտ.` Ռ. Իսրայելյան; Քանդ.` Ա. Հարությունյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ «ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Էրեբունի վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Քանդակագործ` Ե. Քոչար, Ճարտարապետ` Մ. Մազմանյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԴԱՆԻԵԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան

Քանդակագործ` Թ. Չորեքչյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ՍՏԵՓԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան

Քանդակագործ` Ֆ. Սողոյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ` «ՀԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ՄԱԼԱԹԻԱ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան

Ճարտարապետ` Ֆ. Զարգարյան

Մանրամասն...
Հուշարձան` Արամ Խաչատրյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան

Քանդակագործ` Յու. Պետրոսյան, Ճարտարապետ` Ռ. Մարտիրոսյան

Մանրամասն...
Հուշարձան` Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Քանդակագործ` Ղ. Չուբարյան, Ա. Սարգսյան, Ճարտարապետ` Ֆ. Դարբինյան

Մանրամասն...