Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Հուշարձան <<Ոչ պատերազմին>> ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1977 թ.

Ճարտ.՝ Ֆ. Զարգարյան, քանդ.՝ Վ. Խաչիկյան

Մանրամասն...
Հուշարձան Մովսես Խորենացու ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1996 թ.

Քանդ.՝ Ա. Պողոսյան

Մանրամասն...
Հուշարձան երկրորդ աշխարհամարտում զոհված բժշկական ինստիտուտցիներին ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1972 թ.

ճարտ.՝ Ս. Քյուրքչյան, քանդ.՝ Ռ. Քյուրքչյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ` «ՏՈՐՔ ԱՆԳԵՂ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Նոր Նորք վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1982 թ.

Քանդակագործ` Կ. Նուրիջանյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԳԱՅԻ (ՀԱՅԿ ԲԺՇԿՅԱՆՑ) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Նոր Նորք վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1977 թ.

Ճարտ.` Ս. Գուրզադյան Քանդ.` Ս. Նազարյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԱԼ. ՍՊԵՆԴԻԱՐՅԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1971 թ.

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ «ՎԱՀԱԳՆ ՎԻՇԱՊԱՔԱՂ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1964 թ.

Ճարտ.` Ռ. Իսրայելյան; Քանդ.` Ա. Հարությունյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ «ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Էրեբունի վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1959 թ.

Քանդակագործ` Ե. Քոչար, Ճարտարապետ` Մ. Մազմանյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԴԱՆԻԵԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1974 թ.

Քանդակագործ` Թ. Չորեքչյան

Մանրամասն...
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ՍՏԵՓԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1970 թ.

Քանդակագործ` Ֆ. Սողոյան

Մանրամասն...