Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Շենք ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ - ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔ

նախկինում` նարկոլոգիական դիսպանսերի շենքը

Մանրամասն...
Շենք ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ - ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔ
Ժամանակը՝    -

նախկինում` Հ. Ծաղիկյանի նախկին գարեջրի գործարանի շենքը

Մանրամասն...
Շենք ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ - ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔ

նկուղային հարկը` ռեստորան, վերին հարկերը` գրասենյակ

Մանրամասն...
Շենք ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ - ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔ

այժմ` արհեստանոց

Մանրամասն...
Շենք ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ - ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔ

նախկինում` դպրոցի շենք, այժմ` չի օգտագործվում

Մանրամասն...
Շենք ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ - ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔ

նախկինում` հիվանդանոց

Մանրամասն...
Շենք ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ - ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔ

Ստ. Շահումյանի անվան զբոսայգում, նախկին ժողովրդական տուն, երկրորդ հարկում գտնվում է ՙՇիրակ՚ հեռուստա-ընկերությունը

Մանրամասն...
Շենք ակումբի ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ - ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔ

Մանրամասն...
Շենք Վետերանների ակումբի ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ - ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔ

Մանրամասն...
Շենք միլիցիայի բաժանմունքի ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ - ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔ

Մանրամասն...