Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԿՈԹՈՂ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՇՆԱԿ գյուղ

Մանրամասն...
ԿՈԹՈՂ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԿՈԹՈՂ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԿՈԹՈՂ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՎԹՈՆԱ գյուղ

Մանրամասն...
ԿՈԹՈՂ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԿՈԹՈՂ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐՈՒՃ /Թալիշ/ գյուղ

Մանրամասն...
ԿՈԹՈՂ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐՈՒՃ /Թալիշ/ գյուղ

Մանրամասն...
ԿՈԹՈՂ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐՈՒՃ /Թալիշ/ գյուղ

Մանրամասն...
ԿՈԹՈՂ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐՈՒՃ /Թալիշ/ գյուղ
Ժամանակը՝    5-7 դդ.

Մանրամասն...
ԿՈԹՈՂ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐՈՒՃ /Թալիշ/ գյուղ
Ժամանակը՝    7 դ.

Մանրամասն...