Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԿԱՄՈՒՐՋ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ՏԱՇԻՐ քաղաք

Մանրամասն...
ԿԱՄՈՒՐՋ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԱԳԱՐԱԿ գյուղ

վերականգ. 19 դ.

Մանրամասն...
ԿԱՄՈՒՐՋ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԱԳԱՐԱԿ գյուղ

Մանրամասն...
ԿԱՄՈՒՐՋ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԱՄՐԱԿԻՑ գյուղ

ավերված

Մանրամասն...
ԿԱՄՈՒՐՋ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԱՄՐԱԿԻՑ գյուղ

Մանրամասն...
ԿԱՄՈՒՐՋ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԴՍԵՂ գյուղ

պահպանվել է ձախակողմյան խելը

Մանրամասն...
ԿԱՄՈՒՐՋ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԵՂԵԳՆՈՒՏ գյուղ

Մանրամասն...
ԿԱՄՈՒՐՋ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԹԵՂՈՒՏ գյուղ

միաթռիչք

Մանրամասն...
ԿԱՄՈՒՐՋ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԼՈՌԻ-ԲԵՐԴ գյուղ

Մանրամասն...
ԿԱՄՈՒՐՋ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԼՈՌԻ-ԲԵՐԴ գյուղ

ավերված

Մանրամասն...