Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԽԱՉՔԱՐ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - ԼՈՒՍԱՁՈՐ գյուղ
Ժամանակը՝    12-13 դդ.

Մանրամասն...
Խաչքար ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - ԼՈՒՍԱՁՈՐ գյուղ
Ժամանակը՝    12-13 դդ.

երկատված

Մանրամասն...
Խաչքար ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - ԼՈՒՍԱՁՈՐ գյուղ
Ժամանակը՝    12-13 դդ.

Մանրամասն...
Խաչքար ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - ԼՈՒՍԱՁՈՐ գյուղ
Ժամանակը՝    12-13 դդ.

վերին բեկոր

Մանրամասն...
Խաչքար ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - ԼՈՒՍԱՁՈՐ գյուղ
Ժամանակը՝    12-13 դդ.

Մանրամասն...
Խաչքար ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - ԼՈՒՍԱՁՈՐ գյուղ
Ժամանակը՝    12-13 դդ.

Մանրամասն...
ԽԱՉՔԱՐ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - ԱՃԱՐԿՈՒՏ գյուղ
Ժամանակը՝    13 դ.

ստորին մասից կոտրված, մամռապատ

Մանրամասն...
ԽԱՉՔԱՐ թևավոր ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - ԱՃԱՐԿՈՒՏ գյուղ
Ժամանակը՝    13-14 դդ.

մամռապատ, հողմնահարված. գրեթե հավասարաթև, պարզ, անզարդ, բայց տպավորիչ. երևի բերվել է այլուստ

Մանրամասն...
ԽԱՉՔԱՐ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - ԱՃԱՐԿՈՒՏ գյուղ
Ժամանակը՝    12-13 դդ.

պահպանվել է վերին կեսը՝ ծառաբնին հենած. մամռապատ է

Մանրամասն...
ԽԱՉՔԱՐ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - ԱՃԱՐԿՈՒՏ գյուղ
Ժամանակը՝    12-13 դդ.

ստորին կես՝ անմշակ պատվանդանին կանգնեցված

Մանրամասն...