Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՍԻՍԻԱՆ քաղաք

տեղափոխվել է Ուղտասարից

Մանրամասն...
ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՍԻՍԻԱՆ քաղաք

տեղափոխվել է Ուղտասարից

Մանրամասն...
ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՍԻՍԻԱՆ քաղաք

տեղափոխվել է Ուղտասարից

Մանրամասն...
ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՍԻՍԻԱՆ քաղաք

տեղափոխվել է Ուղտասարից

Մանրամասն...
ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՍԻՍԻԱՆ քաղաք

տեղափոխվել է Ուղտասարից

Մանրամասն...
ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՍԻՍԻԱՆ քաղաք

տեղափոխվել է Ուղտասարից

Մանրամասն...
ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ գյուղ

Մանրամասն...
ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ գյուղ

Մանրամասն...
Փորածո նշաններ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ գյուղ

Մանրամասն...
ԺԱՅՌԱԽԱՉ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԿԱՐՃԵՎԱՆ

Մանրամասն...