Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Նոր Նորք վարչական շրջան

Տեղափոխված` Սիսիանի շրջանի Ուղտասար վայրից

Մանրամասն...
Ժայռախաչ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՈՒՋԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
Ժայռախաչ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՈՒՋԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ 3 - ԼԵՌՆԱՄԵՐՁ գյուղ

Մանրամասն...
ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ՊԱՂԱՂԲՅՈՒՐ (նախկին ՍՈՎՈՒՂԲՈՒԼԱՂ) գյուղ

Մանրամասն...
ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ՊԱՂԱՂԲՅՈՒՐ (նախկին ՍՈՎՈՒՂԲՈՒԼԱՂ) գյուղ

հիմնականում կենդանիների փորագիծ պատկերներ են

Մանրամասն...
ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ - ՆՈՐ ԳՅՈՒՂ գյուղ

Մանրամասն...
ՔԱՐԱԴԱՐԱՆ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՍԻՍԻԱՆ քաղաք

Մանրամասն...
ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՍԻՍԻԱՆ քաղաք

տեղափոխվել է Ուղտասարից

Մանրամասն...
ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՍԻՍԻԱՆ քաղաք

տեղափոխվել է Ուղտասարից

Մանրամասն...