Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԲՆԱԿԵԼԻ ԹԱՂԱՄԱՍ Ներքին թաղ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԽՆՁՈՐԵՍԿ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԵԼԻ ԹԱՂԱՄԱՍ Չահլուկ (Չայլուկ) ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԽՆՁՈՐԵՍԿ գյուղ

Խնձորեսկի հնագույն թաղամասն է

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԵԼԻ ԹԱՂԱՄԱՍ Վերին թաղ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԽՆՁՈՐԵՍԿ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԵԼԻ ԹԱՂԱՄԱՍ Տափլակ թաղ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԽՆՁՈՐԵՍԿ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԵԼԻ ԹԱՂԱՄԱՍ Փռթոսի թաղ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԽՆՁՈՐԵՍԿ գյուղ

Մանրամասն...