Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԵԿԵՂԵՑԻ ԿՈՆԴԻ Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԿՐՏԻՉ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1706-1710 թթ.

Մանրամասն...
ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1695 թ.

Վերակառուցված` 1959 թ., 1963 թ.

Մանրամասն...
ԵԿԵՂԵՑԻ Զորավոր ս. Աստվածածին ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1693 թ.

Մանրամասն...
ՌՈՒՍ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑԻ (ՍՈՒՐԲ ՏԻՐԱՄՈՐ ՏԱՃԱՐ) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1913 թ.

Մանրամասն...
ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ՀԱԿՈԲ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1695 թ.

Մանրամասն...
ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԿԻՐԱԿԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    19 դ.

վերականգնված՝ 1981-1985 թթ.

Մանրամասն...
ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԳևՈՐԳ (Ծիրանավոր) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    17 դ.,

վերակառուցված` 1855-1856 թթ. և 1982 թ.

Մանրամասն...
ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    4-7 դդ.

Մանրամասն...
ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ / ԿԱՐՄՐԱՎՈՐ / ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՇՏԱՐԱԿ քաղաք

Մանրամասն...
ԵԿԵՂԵՑԻ ԾԻՐԱՆԱՎՈՐ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՇՏԱՐԱԿ քաղաք

Մանրամասն...