Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Եկեղեցի սբ. Պողոս-Պետրոս ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԾՈՎԻՆԱՐ գյուղ
Ժամանակը՝    13 դ

ավերված է

Մանրամասն...
ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԼԻՃՔ գյուղ
Ժամանակը՝    1872 թ.

Մանրամասն...
Եկեղեցի սբ. Աստվածածին ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԼԻՃՔ գյուղ
Ժամանակը՝    19 դ

Մանրամասն...
ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ ԳԵՎՈՐԳ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ գյուղ
Ժամանակը՝    16-17 դդ

վերականգնված՝ 1566 թ.

Մանրամասն...
Եկեղեցի սբ. Ստեփանոս ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - ՀԱՂԱՐԾԻՆ գյուղ
Ժամանակը՝    1244 թ

գմբեթավոր

Մանրամասն...
Եկեղեցի սբ. Գրիգոր ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - ՀԱՂԱՐԾԻՆ գյուղ
Ժամանակը՝    10 դ

գմբեթավոր սրահ

Մանրամասն...
Եկեղեցի սբ. Աստվածածին ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - ՀԱՂԱՐԾԻՆ գյուղ
Ժամանակը՝    1072 թ.

գմբեթավոր դահլիճ, գլխավոր եկեղեցին է

Մանրամասն...
Եկեղեցի Եղցի ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - ՀԱՂԱՐԾԻՆ գյուղ
Ժամանակը՝    5-6 դդ

կիսավեր է

Մանրամասն...
ԵԿԵՂԵՑԻ «ՔԱՄՈՒ ԽԱՉ» ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՕԽՏԱՐ գյուղ
Ժամանակը՝    10 դ

փոքր է, կանգուն

Մանրամասն...
ԵԿԵՂԵՑԻ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՕԽՏԱՐ գյուղ
Ժամանակը՝    10 դ

թաղածածկ է, կանգուն

Մանրամասն...