Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ գյուղ

հիմք` վկ.

Մանրամասն...
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԱ գյուղ

Մանրամասն...
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԵԳ գյուղ

Մանրամասն...
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԵԳ գյուղ

Մանրամասն...
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԵԳ գյուղ

Մանրամասն...
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԵԳ գյուղ

Մանրամասն...
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ գյուղ
Ժամանակը՝    մթա 2-1 հազ.

Մանրամասն...