Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Էրեբունի վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա. 8-7 դդ.

Գտածո նյութերը պահվում են "Էրեբունի" թանգարանում

Մանրամասն...
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Աջափնյակ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա. 19-17 դդ.

Դամբարանադաշտի մի մասն ընկնում է Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղի տարածքում /պետ. ցուցակ 6.29.1.1/

Մանրամասն...
Դամբարանադաշտ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Էրեբունի վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա 3 հազ. 2-րդ կես

Մանրամասն...
Դամբարանադաշտ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Աջափնյակ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա. 2-1 հազ.

Մանրամասն...
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ << ԽՈՋԱԲԱՂԵՐ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՇՏԱՐԱԿ քաղաք

Մանրամասն...
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ <<ՎԵՐԻՆ ՆԱՎԵՐ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՇՏԱՐԱԿ քաղաք

Փարպի գյուղի<<Վերին Նավեր>> ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏի (պետ. ցուցակ` 2.110.2) աե հատվածի մեծ դամբանաբլուրներն են Նորահայտ

Մանրամասն...
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՄՈՒՂՆԻ գյուղ

Մանրամասն...
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՄՈՒՂՆԻ գյուղ

Մանրամասն...
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՊԱՐԱն քաղաք

Մանրամասն...
ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - Թալին քաղաք

Մանրամասն...