Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Նորք-Մարաշ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    11-14 դդ.

Պահպանված հատվածաբար, դարավանդների վրա

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<ԱԳԱՐԱԿ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱԳԱՐԱԿ գյուղ /Թալինի/

Գյուղատեղին կիսվել է ավտոճանապարհի կառուցման հետևանքով:

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<ՊԱՐՏԻԶԱԿ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱԳԱՐԱԿ գյուղ /Թալինի/

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՇՆԱԿ գյուղ

տարածքում կան պեղված հնձաններ

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<ՁՅԱՆԲԵՐԴ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ /տեղացիներն անվանում են<<Խրբեք>>/ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԱԳԱԾ գյուղ /Ապարանի/

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<ԱՄԲՐՈՑԻ ԳՅՈՒՂ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԱ գյուղ

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<ՄՈՒՔՈՅԻ ԱՎԵՐԱԿՆԵՐ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԱ գյուղ
Ժամանակը՝    16-18 դդ.

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<ՄՈՒՔՈՅԻ ԱՎԵՐԱԿՆԵՐ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԱ գյուղ

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...