Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<ՖՇՆԳՆԵՐ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԼԵՌՆԱՐՈՏ գյուղ

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԾԱՂԿԱՍԱՐ գյուղ

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԾԻԼՔԱՐ գյուղ

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<Արենի>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԿԱՐԲԻ գյուղ

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<ԿԱԼԵՐ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԿԱՐԲԻ գյուղ
Ժամանակը՝    զարգացած միջնադար

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<ՀԻՆ ԿԱՐԲԻ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԿԱՐԲԻ գյուղ
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<Քոյնա Կարբի>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԿԱՐԲԻ գյուղ

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<Քեշկ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԿԱՐԲԻ գյուղ
Ժամանակը՝    11-19 դդ.

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<ՄԻՋՆԱՁՈՐ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԿԱՔԱՎԱՁՈՐ գյուղ

Մանրամասն...