Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐՏԱՇԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐՈՒՃ /Թալիշ/ գյուղ

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<Խրբի դար>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ գյուղ

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ ՓԵՐՍԻ /ԲՈՒՐԱՎԵՏ/ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ գյուղ

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<ՀՄԵԻ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԵՎՈՒՏ գյուղ (մինչև 2006 թ.` ԲԱՐՈԺ)

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԵՎՈՒՏ գյուղ (մինչև 2006 թ.` ԲԱՐՈԺ)

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<ՕՅՈՒՂ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<ՍՈՓԱՆԵՍ ԽԱՐԱԲԵԿ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ <<Քյոթակլու>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԳԱՌՆԱՀՈՎԻՏ գյուղ

Մանրամասն...