Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Գերեզման` Ալեքսանդր Թամանյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1947 թ.

Մանրամասն...
Գերեզման` Կարեն Դեմիրճյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1999 թ.

Մանրամասն...
Գերեզման` Ստեփան Դեմուրյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1964 թ.

Մանրամասն...
Գերեզման` Ստեփան Զորյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1977 թ.

Քանդակագործ` Ղ. Չուբարյան, Ճարտարապետ` Լ. Զորյան, Կ. Զորյան

Մանրամասն...
Գերեզման` Եղիշե Թադևոսյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1961 թ.

Ճարտարապետ` Կ. Դրամփյան, Քանդակագործ`Ա. Հարությունյան

Մանրամասն...
Գերեզման` Վահագն Դավթյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան

Մանրամասն...
Գերեզման` Վարդան Աճեմյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1979 թ.

Քանդակագործ` Ֆ. ԱռաքելյանՃարտարապետ` Ա. Թարխանյան

Մանրամասն...
Գերեզման` Գրիգոր Արզումանյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1980 թ.

Ճարտարապետ` Կ. Անանյան

Մանրամասն...
ԳԵՐԵԶՄԱՆ ՍԻՄՈՆ ԶԱՔԻՅԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1957 թ.

Քանդակագործ` Ա. Հարությունյան, Ճարտարապետ` Ս. Ներսիսյան

Մանրամասն...
ԳԵՐԵԶՄԱՆ ՄԱՅԻՍՅԱՆ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐՈՍՆԵՐԻ (ՍՏԵՓԱՆ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ, ԲԱԳՐԱՏ ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1921 թ.

Ճարտարապետ` Ռ. Ջուլհակյան

Մանրամասն...