Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Գերեզման` Համո Սահյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...
Գերեզման` Հրաչյա Ներսիսյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1969 թ.

Ճարտարապետ` Ս. Քյուրքչյան

Մանրամասն...
Գերեզման` Հովհաննես Շիրազի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1984 թ.

Քանդակագործ` Ա. Շիրազ

Մանրամասն...
Գերեզման` Ալեքսանդր Շիրվանզադեի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1935 թ., 1957 թ.

Քանդակագործ` Ա. Հարությունյան, Ճարտարապետ` Ջ. Թորոսյան

Մանրամասն...
Գերեզման` Սպիրիդոն Մելիքյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1964 թ.

Մանրամասն...
Գերեզման` Մհեր Մկրտչյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1993 թ.

Մանրամասն...
Գերեզման` Տիգրան Մուշեղյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1964 թ.

Մանրամասն...
Գերեզման` Ստեփան Մանուկյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1947 թ.

Մանրամասն...
Գերեզման` Ռոմանոս Մելիքյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1964 թ.

Մանրամասն...
Գերեզման` Վասիլի Ղորղանյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1964 թ.

Մանրամասն...