Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Գերեզմանոց ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    13-17 դդ.

Մանրամասն...
ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ Զորավոր ս. Աստվածածին եկեղեցու ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    19 դ.

Մանրամասն...
ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ ԱՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան
Ժամանակը՝    5-20 դդ.

Մանրամասն...
ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ ՔԱՆԱՔԵՌԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    13-18 դդ.

Բարեկարգված` 1965-1966 թթ.

Մանրամասն...
Գերեզմանոց ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    16-19 դդ.

Մանրամասն...
Գերեզմանոց ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    13-17 դդ.

Մանրամասն...
ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ «ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՊԱՆԹԵՈՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան

Մանրամասն...
ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ «ԱՐԻՆ ԲԵՐԴԻ ՊԱՆԹԵՈՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Էրեբունի վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1961 թ.

Նախկինում` Սովետաշենի պանթեոն

Մանրամասն...
ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՇՏԱՐԱԿ քաղաք

Մանրամասն...