Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Սբ. Հովհաննես եկեղեցու գերեզմանոց ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան

Մանրամասն...
Ավանի ծխական եկեղեցու գերեզմանոց ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան

Մանրամասն...
Ս. Աստվածածին եկեղեցու գերեզմանոց ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան

Մանրամասն...
ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ «ԵՌԱԲԼՈՒՐ» ՓԱՌՔԻ ՊԱՆԹԵՈՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան

Մանրամասն...
Գերեզմանոց` Ավանի հյուսիսային ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան

Մանրամասն...
ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան

Մանրամասն...
Գերեզմանոց ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...
ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ Զորավոր ս. Աստվածածին եկեղեցու ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան

Մանրամասն...
ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ ԱՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...