Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Գերեզման` Վազգեն Սարգսյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...
Գերեզման` Մոնթե Մելքոնյանի (Ավո) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...
Գերեզման` Անդրանիկի (Անդրանիկ Օզանյան) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...
Գերեզման Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Ճարտարապետ` Ռ. Մարտիրոսյան

Մանրամասն...
ԳԵՐԵԶՄԱՆ ՇՈՒՇԱՆԻԿ ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Քանդակագործ` Ս. Բաղդասարյան, Ճարտարապետ` Ջ. Թորոսյան

Մանրամասն...
Գերեզման` Վրթանես Փափազյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան

Մանրամասն...
Գերեզման` Վահրամ Փափազյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Քանդակագործ` Ռ. Քյուրքչյան, Ճարտարապետ` Ս. Քյուրքչյան

Մանրամասն...
Գերեզման` Մարտիրոս Սարյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Ճարտարապետ` Ջ. Թորոսյան

Մանրամասն...
Գերեզման` Վահան Տերյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան

1920 թ.՝ Օրենբուրգ, Ճարտարապետ` Ս. Քյուրքչյան

Մանրամասն...
Գերեզման` Վիլյամ Սարոյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Քանդակագործ` Ա. Շիրազ, Ճարտարապետ` Ջ. Թորոսյան

Մանրամասն...