Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ, գ. Աճարկուտ

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ, գ. Աճարկուտ

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ, գ. Այգեձոր

հիմնավեր են ամ և հվ պատերը

Մանրամասն...
ԳԱԹԻՎ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ, գ. Աչաջուր

կառուցել է Վաչե Ամբերդցի իշխանը

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ գ. ԳՈՇ

ճարտ.` Մխիթար Հյուսն

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ գ. ՉԻՆԱՐԻ

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ գ. ՎԱԶԱՇԵՆ

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ - Տավուշի մարզ գ. ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ

Մանրամասն...