Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ք. ԿԱՊԱՆ

Ավերված է

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ք. ԿԱՊԱՆ

Ավերված է

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՄԵՂՐԻ քաղաք

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ-սրահ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՄԵՂՐԻ քաղաք

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ-սրահ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՄԵՂՐԻ քաղաք

եռակամար բաց սրահ է, նշմարվում են հիմքերը

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ գյուղ

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ գյուղ

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԱՆԳԵՂԱԿՈԹ գյուղ

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԾՎԱՆԻԿ գյուղ

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՀԱԼԻՁՈՐ գյուղ (Գորիսի)
Ժամանակը՝    -

փոքր

Մանրամասն...