Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Գավիթ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԱԼԱՎԵՐԴԻ քաղաք

կառուցել է վան­քի առաջնորդ Հով­հաննեսը, ճարտ.` Ժամհայր

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ սրահ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ՔՈԲԵՐ կայարանի գյուղ
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԴՍԵՂ գյուղ

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ- ԺԱՄԱՏՈՒՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԴՍԵՂ գյուղ

պահպանվել են հվ մասի հիմնապատերը և բարավորի արձանագիր քարը

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ԿՈՒՐԹԱՆ գյուղ

պահպանվել են որմնախարիսխ­ները

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ Սբ. Նշան եկեղեցու ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ՀԱՂՊԱՏ գյուղ
Ժամանակը՝    -

Կառուցել է Հովհաննես Խաչենցի առաջնորդը

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ Սբ. Նշան եկեղեցու /փոքր/ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ՀԱՂՊԱՏ գյուղ

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ՊՐԻՎՈԼՆՈՅԵ գյուղ

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ՋԻԼԻԶԱ գյուղ

կառուցել է Կարնեցի Հովհաննեսի որդի Ստեփանոսը

Մանրամասն...
ԳԱՎԻԹ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ՕՁՈՒՆ գյուղ
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...