Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Բնաելի տուն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա. 7-6 դդ.

հարուստ ուրարտացու տուն

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ` ԳԱԲՐԻԵԼ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆՑԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան

Ճարտարապետ` Բ. Մեհրաբյան

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    19 դ. վերջ - 20 դ. սկիզբ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    19 դ. վերջ - 20 դ. սկիզբ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    19 դ. սկիզբ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ ՎԱՀԱՆ ՊԱՊՈՅԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    19 դ. վերջ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ ԵՐՀԷԿ-ի («ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ») ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1932 թ.

Ճարտ.` Կ. Հալաբյան , Մ. Մազմանյան; Վրկռ.` 1970 թ. ճարտ.` Հ. Թելումյան

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    18 դ.

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1950-ական թթ.

Ճարտ.` Կ. Հակոբյան

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ ԱՖՐԻԿՅԱՆՆԵՐԻ (ԱՄԱՌԱՆՈՑ) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    20 դ. սկիզբ

Մանրամասն...