Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Բնակելի տուն Մ․ Արամյանցի ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ք․ Ախթալա
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...
Բնակելի տուն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...
Բնակելի տուն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...
Բնակելի տուն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...
Բնակելի տուն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...
Բնակելի տուն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...
Բնակելի տուն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...
Բնակելի տուն` Վաղարշակ և Հակոբ Բաբախանյանների ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան

Մանրամասն...
Բնակելի տուն` Գաբրիել Աբրահամյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան

Մանրամասն...
Բնակելի տուն` Գևորգ Անտոնյանցի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան

Մանրամասն...