Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Բնակելի տուն Սարգիս Հախնազարյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1895-1898 թթ.

Մանրամասն...
Բնակելի տուն Մկրտիչ Մկրտչյանցի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    20 դ. սկիզբ

Մանրամասն...
Բնակելի տուն Մկրտիչ Տեր-Օհանյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1900-ական թթ.

Մանրամասն...
Բնակելի տուն Կարապետ Ազիզյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1890-ական թթ.

Մանրամասն...
Բնակելի տուն Ֆադեյ Թադևոսյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ
Ժամանակը՝    1910-ական թթ.

1923-1949 թթ.՝ Երևանի պետական կոնսերվատորիա

Մանրամասն...
Բնակելի տուն Գեղամ Թադևոսյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ
Ժամանակը՝    19 դ. վերջ

Գլխավոր ճակատի պատը

Մանրամասն...
Բնակելի տուն Խաչատուր Թադևոսյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    19 դ. վերջ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ ԼԱՎՐԵՆՏԻ ՖՈՏԻՆՈՎԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    19-20 դդ.

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ ԱՐՄԵՆԱԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆՑԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    20 դ. սկիզբ

Ապամոնտաժված է

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ ԱՂԱՋԱՆ ԱՖՐԻԿՅԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    19 դ. վերջ

Մանրամասն...