Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ <<ԾԱՂԿԱՍԱՐ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԾԱՂԿԱՍԱՐ գյուղ
Ժամանակը՝    Ք.ա 4-3-րդ հազ - Ք.հ. 9-12-րդ դդ.

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԾԻԼՔԱՐ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԿՈՇ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ԿՈՒԱՇ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԿՈՇ գյուղ
Ժամանակը՝    մթա 1 հազ - մթ 17 դ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՀԱՑԱՇԵՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՀԱՑԱՇԵՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ <<ՀՆԱԲԵՐԴ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՀՆԱԲԵՐԴ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՁՈՐԱԳԼՈՒԽ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ /ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ/ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ գյուղ
Ժամանակը՝    Ք.ա. 4-3-րդ հազ.

Մանրամասն...