Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա 6 դ. - մթ. 2 դ.

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՇԵՆԳԱՎԻԹ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա. 4-3 հազ.

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՋՐԱՇԵՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Էրեբունի վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա. 3-1 հազ.

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՄՈՒԽԱՆԱԹ ԹԱՓԱ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Էրեբունի վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա. 3-1 հազ.

ՀՀ կառավարության 29.07.2004 թ. N 1095-Ն որոշմամբ վերանվանվել է Բնակատեղի "Հուշաբլուր"

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Աջափնյակ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա. 2 հազ.

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՄՈՒՂՆԻ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՄՈՒՂՆԻ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԹԱԼԻՆ քաղաք

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱԳԱՐԱԿ գյուղ /Աշտարակի/

Հուշարձանի տարածքը հայտարարված է պատմամշակութային արգելոց:

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՂՁՔ /Ձորափ/ գյուղ

Մանրամասն...