Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ԿՈՒԱՇ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԿՈՇ գյուղ
Ժամանակը՝    մթա 1 հազ - մթ 17 դ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՀԱՑԱՇԵՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՀԱՑԱՇԵՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ <<ՀՆԱԲԵՐԴ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՀՆԱԲԵՐԴ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՁՈՐԱԳԼՈՒԽ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ /ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ/ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ գյուղ
Ժամանակը՝    Ք.ա. 4-3-րդ հազ.

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՍՈՒՆԱՇԵՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ՈՍԿԵՀԱՏ գյուղ

Մանրամասն...