Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԹԱԼԻՆ քաղաք

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱԳԱՐԱԿ գյուղ /Աշտարակի/

Հուշարձանի տարածքը հայտարարված է պատմամշակութային արգելոց:

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՂՁՔ /Ձորափ/ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՎԹՈՆԱ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԵԳ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԵԳ գյուղ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ գյուղ

Մանրամասն...