Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ԿԱՇ ԽԱՐԱԲԱ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՋԱՂԱՑԱՁՈՐ գյուղ
Ժամանակը՝    մթա. 2-1 հազ - մթ. 16-17 դդ.

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՋԱՂԱՑԱՁՈՐ գյուղ
Ժամանակը՝    մթա 3 դ. - վաղ միջնադար

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ՋԱՂԱՑԱՁՈՐ գյուղ
Ժամանակը՝    մթա 2-1 հազ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԳԵՂՀՈՎԻՏ գյուղ
Ժամանակը՝    մթա 2 հազ.

տարածքի մի մասը վերածվել է խոտհարքի

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ - ՆՈՐԱԿԵՐՏ գյուղ
Ժամանակը՝    մթա 2-1 հազ.

ամրացված. աե կողմում՝ պարսպա-պատերից դուրս, նկատվում են դամբարաններ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ - ՆՈՐԱԿԵՐՏ գյուղ
Ժամանակը՝    մթա 2-1 հազ.

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ - ՆՈՐԱԿԵՐՏ գյուղ
Ժամանակը՝    մթա 2-1 հազ.

Մանրամասն...
Բնակատեղի ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԳԵՂԱՐՈՏ գյուղ
Ժամանակը՝    մթա 2-1 հազ.

նորահայտ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ /III տեղամաս/ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԿԱՊԱՆ քաղաք
Ժամանակը՝    մթա 1 հազ, մթ 9-15 դդ

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ /I-II տեղամասեր/ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ - ԿԱՊԱՆ քաղաք
Ժամանակը՝    9-15 դդ

Տարածքի հս-աե մասում հայտնաբերվել է հիմնահողային 2 դամբարան

Մանրամասն...