Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Բարձրաքանդակներ «Չապաև», «Պեպո», «Դավիթ բեկ», «Պար», «Սայաթ-Նովա», «Բեմ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Քանդ.` Ա. Սարգսյան, Ս. Ստեփանյան, Լ. Թոքմաջյան, Յու. Պետրոսյան

Մանրամասն...
ԲԱՐՁՐԱՔԱՆԴԱԿՆԵՐ «ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան

Քանդակագործ` Ա. Հովսեփյան

Մանրամասն...
Բարձրաքանդակներ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան

Քանդակագործ` Ա. Հարությունյան

Մանրամասն...
Բարձրաքանդակ «Հուշկապարիկ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Քանդակագործ` Ա. Հարությունյան

Մանրամասն...
Բարձրաքանդակներ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան

Քանդակագործ` Ա. Հովսեփյան

Մանրամասն...
ԲԱՐՁՐԱՔԱՆԴԱԿ «ԿԺՈՎ ԱՂՋԻԿԸ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Քանդակագործ` Ա. Ուրարտու

Մանրամասն...
ԲԱՐՁՐԱՔԱՆԴԱԿ «ՉԱՅԿՈՎՍԿԻ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Քանդակագործ` Ե. Գոջաբաշյան, Ճարտարապետ` Ջ. Թորոսյան

Մանրամասն...
«Արարատ» գինեգործական արդյունաբերության միավորման մառանների շենքի բարձրաքանդակներ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Քանդակագործ` Ա. Հարությունյան, էսքիզները` Ռ. Իսրայելյանի

Մանրամասն...
ԲԱՐՁՐԱՔԱՆԴԱԿ` Հովհաննես Թումանյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    -

Քանդակագործ` Ղ. Չուբարյան

Մանրամասն...
Բարձրաքանդակներ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1984 թ.

Քանդակագործ` Ֆ. Առաքելյան

Մանրամասն...