Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ՔԱՂԱՔԱՏԵՂԻ` ԷՐԵԲՈՒՆԻ (ԱՐԻՆ ԲԵՐԴ), արձանագրություն Արգիշտի Ա-ի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Էրեբունի վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա. 8 դ. 2-րդ քառորդ

սեպագիր, հայտնաբերվել է պալատի մեծ սրահից 1967 թ.

Մանրամասն...
ՔԱՂԱՔԱՏԵՂԻ` ԷՐԵԲՈՒՆԻ (ԱՐԻՆ ԲԵՐԴ), արձանագրություն Արգիշտի Ա-ի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Էրեբունի վարչականշրջան
Ժամանակը՝    մթա. 8 դ. 2-րդ քառորդ

սեպագիր, հայտնաբերվել է պալատի մեծ սրահից 1967 թ.

Մանրամասն...
ՔԱՂԱՔԱՏԵՂԻ` ԷՐԵԲՈՒՆԻ (ԱՐԻՆ ԲԵՐԴ), արձանագրություն Արգիշտի Ա-ի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Էրեբունի վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա. 782 թ.

սեպագիր, հայտնաբերվել է 1956 թ.,

Մանրամասն...
ՔԱՂԱՔԱՏԵՂԻ` ԷՐԵԲՈՒՆԻ (ԱՐԻՆ ԲԵՐԴ), արձանագրություն Արգիշտի Ա-ի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Էրեբունի վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա. 782 թ.

սեպագիր, հայտնաբերված՝ 1958 թ.

Մանրամասն...
ՔԱՂԱՔԱՏԵՂԻ` ԷՐԵԲՈՒՆԻ (ԱՐԻՆ ԲԵՐԴ), արձանագրություն Արգիշտի Ա-ի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Էրեբունի վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա. 782 թ.

սեպագիր, հայտնաբերվել է 1956 թ.,

Մանրամասն...
ՔԱՂԱՔԱՏԵՂԻ` ԷՐԵԲՈՒՆԻ (ԱՐԻՆ ԲԵՐԴ), արձանագրություն Արգիշտի Ա-ի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Էրեբունի վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա. 782 թ.

սեպագիր

Մանրամասն...
ՔԱՂԱՔԱՏԵՂԻ` ԷՐԵԲՈՒՆԻ (ԱՐԻՆ ԲԵՐԴ), արձանագրություն Արգիշտի Ա-ի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Էրեբունի վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա. 8 դ. 2-րդ տասնամյակ

սեպագիր, հայտնաբերվել է 1957 թ.

Մանրամասն...
ՔԱՂԱՔԱՏԵՂԻ` ԷՐԵԲՈՒՆԻ (ԱՐԻՆ ԲԵՐԴ), արձանագրություն Էրեբունի (Երևան) քաղաքի հիմնադրման ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Էրեբունի վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա. 8 դ.

սեպագիր

Մանրամասն...
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ - ԽՈՍՐՈՎԻ ԱՐԳԵԼՈՑ, ԳՅՈԼԱՍՈՐ /Գյուղաձոր/ ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ

ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

Մանրամասն...
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ՎԱՆԱՁՈՐ քաղաք

շինարարական արձանագրություն, որտեղ հիշատակվում է 1828 թ. երկրաշարժը

Մանրամասն...