Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԱՄՐՈՑ ԵՐՆՋԱԿ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԵՐՆՋԱՏԱՓ գյուղ

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԻՐԻՆԴ գյուղ

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ <<ԲԵՐԴԻ ԼԱՆՋ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԼԵՌՆԱՊԱՐ գյուղ

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ <<ԽՈՒՉԵՐ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԼԵՌՆԱՐՈՏ գյուղ

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ <<ԱՎԵՐ ԲԵՐԴ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ գյուղ
Ժամանակը՝    մթա 2-1 հազ.

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ <<ԽԱՐԱԲԵՔ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԾԱՂԿԱՍԱՐ գյուղ
Ժամանակը՝    Ք.ա. 1-ին հազ.

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԾԱՂԿԱՍԱՐ գյուղ
Ժամանակը՝    Ք. ա. 3-1 հազ.

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ <<ԾԻԼՔԱՐ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԾԻԼՔԱՐ գյուղ

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ գյուղ

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ <<ԶԱՔԱՐԻ ԲԵՐԴ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ գյուղ

Մանրամասն...