Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԱՄՐՈՑ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՇՆԱԿ գյուղ

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՇՆԱԿ գյուղ

հիմք` վկ., ՊԳ (2006 թ.)

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ <<ԿՈՒԶՄԱՄԵ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ <<ՁՅԱՆԲԵՐԴ>> /ՂՈՅԹՈՒՐ/ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՎԱՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՎԹՈՆԱ գյուղ

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ <<Բերդի չայիրներ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԱԳԱԾ գյուղ /Ապարանի/

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ գյուղ

Մանրամասն...
ԱՄՐՈՑ <<ՔՅՈՌ ՕՂԼՈՒ ԲԵՐԴ>> ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ - ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ գյուղ

Մանրամասն...